PDF 179kWORD 989k

 

Comisia pentru afaceri externe

Comisia pentru dezvoltare

 

CJ19(2019)0304_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Procedura reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55)

Luni, 4 martie 2019, 17.30 - 19.00

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         6 decembrie 2018 PV – PE632.128v01-00

*** Votare electronică ***

4. Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Raportori:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Comisie competentă:

 

AFET, DEVE*

 

 

Avize:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

 Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Adoptarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2018, 12.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

5. Chestiuni diverse

Ultima actualizare: 22 februarie 2019Notă juridică