PDF 178kWORD 272k

 

Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet för utveckling

 

CJ19(2019)0304_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Gemensamt utskottsförfarande (art. 55)

Måndagen den 4 mars 2019 kl. 17.30–19.00

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         6 december 2018 PV – PE632.128v01-00

*** Elektronisk omröstning ***

4. Inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Föredragande:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET, DEVE*

 

 

Rådg. utsk.:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 december 2018 kl. 12.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

5. Övriga frågor

Senaste uppdatering: 22 februari 2019Rättsligt meddelande