PDF 165kWORD 972k

 

Комисия по външни работи

Комисия по развитие

 

CJ19(2019)1008_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Процедура на съвместни комисии (член 58)

Вторник, 8 октомври 2019 г., 15.00–15.15 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

1. Приемане на дневния ред

*** Време за електронно гласуване ***

2. Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Водещи:

 

AFET, DEVE

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***

3. Разни въпроси

Последно осъвременяване: 3 октомври 2019 г.Правна информация