PDF 163kWORD 265k

 

Комисия по външни работи

Комисия по развитие

 

CJ19(2019)1106_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 6 ноември 2019 г., 16.30–17.00 ч.

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         8 октомври 2019 г. PV – PE642.859v01-00

3. Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Докладчици:

 

Михаел Галер (PPE)
Шарл Гьоренс (Renew)
Мария Арена (S&D)
Раса Юкнявичиене (PPE)

 

Водеща:

 

AFET, DEVE

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

4. Разни въпроси

Последно осъвременяване: 4 ноември 2019 г.Правна информация