PDF 166kWORD 263k

 

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro rozvoj

 

CJ19(2019)1106_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 6. listopadu 2019, 16:30–17:00

Místnost: József Antall (2Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         8. října 2019 PV – PE642.859v01-00

3. Zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Zpravodajové:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

AFET, DEVE

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

4. Různé

Poslední aktualizace: 4. listopadu 2019Právní upozornění