PDF 159kWORD 971k

 

Väliskomisjon

Arengukomisjon

 

CJ19(2019)1106_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 6. november 2019 kell 16.30–17.00

Ruum: József Antall (2Q2)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Koosolekute protokollide kinnitamine

         8. oktoober 2019 PV – PE642.859v01-00

3. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi loomine

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Raportöörid:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Vastutav:

 

AFET, DEVE

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

4. Muud küsimused

Viimane päevakajastamine: 4. november 2019Õigusalane teave