PDF 148kWORD 975k

 

Užsienio reikalų komitetas

Vystymosi komitetas

 

CJ19(2019)1106_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. lapkričio 6 d., trečiadienis, 16.30–17.00 val.

Salė: József Antall (2Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. spalio 8 d. PV – PE642.859v01-00

3. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Pranešėjai:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (RENEW)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

AFET

DEVE

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

4. Kiti klausimai

Atnaujinta: 2019 m. spalio 31 d.Teisinis pranešimas