PDF 165kWORD 263k

 

Ārlietu komiteja

Attīstības komiteja

 

CJ19(2019)1106_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 6. novembrī, plkst. 16.30–17.00

Telpa: József Antall (2Q2)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 8. oktobrī PV – PE642.859v01-00

3. Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Referenti:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

AFET, DEVE

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

4. Dažādi jautājumi

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. novembrisJuridisks paziņojums