PDF 160kWORD 972k

 

Comisia pentru afaceri externe

Comisia pentru dezvoltare

 

CJ19(2019)1106_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 6 noiembrie 2019, 16.30 - 17.00

Sala: József Antall (2Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         8 octombrie 2019 PV – PE642.859v01-00

3. Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Raportori:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Comisie competentă:

 

AFET, DEVE

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

4. Chestiuni diverse

Ultima actualizare: 4 noiembrie 2019Notă juridică