PDF 146kWORD 263k

 

Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet för utveckling

 

CJ19(2019)1106_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 6 november 2019 kl. 16.30–17.00

Lokal: József Antall (2Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         8 oktober 2019 PV – PE642.859v01-00

3. Inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Föredragande:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

AFET, DEVE

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

4. Övriga frågor

Senaste uppdatering: 30 oktober 2019Rättsligt meddelande