PDF 152kWORD 263k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Rozwoju

 

CJ19(2020)0121_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 21 stycznia 2020 r., w godz. 15.00 – 15.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         6 listopada 2019 r. PV – PE643.200v01-00

3. Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Sprawozdawcy:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

AFET, DEVE

 

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

4. Sprawy różne

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2020Informacja prawna