PDF 145kWORD 973k

 

Comisia pentru afaceri externe

Comisia pentru dezvoltare

 

CJ19(2020)0121_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 21 ianuarie 2020, 15.00 - 15.30

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         6 noiembrie 2019 PV – PE643.200v01-00

3. Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

 CJ19/9/01257

 ***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Raportori:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Comisie competentă:

 

AFET, DEVE

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

4. Chestiuni diverse

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2020Notă juridică