19.11.2018
CJ19_PR(2018)627790
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Užsienio reikalų komitetas
Vystymosi komitetas
Pranešėjai: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 738kWORD 253k
Teisinis pranešimas