19.11.2018
CJ19_PR(2018)627790
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Commissie buitenlandse zaken,
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Rapporteurs: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 767kWORD 261k
Juridische mededeling