19.11.2018
CJ19_PR(2018)627790
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Utskottet för utrikesfrågor
Utskottet för utveckling
Föredragande: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 724kWORD 250k
Rättsligt meddelande