15.2.2017
CJ24_AM(2017)599502
ИЗМЕНЕНИЯ
309 - 654
Проектодоклад
Евелин Гебхарт, Аксел Фос
(PE592.444v01-00)
Някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание
Предложение за директива
(COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 637kWORD 155k
Правна информация