15.2.2017
CJ24_AM(2017)599502
AMANDMANI
309 - 654
Nacrt izvješća
Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(PE592.444v01-00)
određeni aspekti ugovora o isporuci digitalnog sadržaja
Prijedlog direktive
(COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 604kWORD 195k
Pravna napomena