15.2.2017
CJ24_AM(2017)599502
PAKEITIMAI
309-654
Pranešimo projektas
Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(PE592.444v01-00)
Skaitmeninio turinio teikimo sutartys
Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2015) 0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 604kWORD 150k
Teisinis pranešimas