15.2.2017
CJ24_AM(2017)599502
GROZĪJUMI Nr.
309 - 654
Ziņojuma projekts
Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(PE592.444v01-00)
Digitālā satura piegādes līgumi
Direktīvas priekšlikums
(COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 596kWORD 166k
Juridisks paziņojums