15.2.2017
CJ24_AM(2017)599502
AMENDAMENTELE
309 - 654
Proiect de raport
Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(PE592.444v01-00)
Contractele de furnizare de conținut digital
Propunere de directivă
(COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 663kWORD 148k
Notă juridică