15.2.2017
CJ24_AM(2017)599502
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
309 - 654
Návrh správy
Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(PE592.444v01-00)
Zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu
Návrh smernice
(COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 631kWORD 196k
Právne oznámenie