15.2.2017
CJ24_AM(2017)599502
ÄNDRINGSFÖRSLAG
309 - 654
Förslag till betänkande
Evelyne Gebhardt, Axel Voss
(PE592.444v01-00)
Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll
Förslag till direktiv
(COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 602kWORD 150k
Rättsligt meddelande