9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Hospodářský a měnový výbor
Výbor pro právní záležitosti
Zpravodajové: Hugues Bayet, Evelyn Regnerová

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 832kWORD 92k
Právní upozornění