9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Hugues Bayet, Evelyn Regner

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 426kWORD 82k
Juridisk meddelelse