9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Majandus- ja rahanduskomisjon
Õiguskomisjon
Raportöörid: Hugues Bayet, Evelyn Regner

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 510kWORD 91k
Õigusalane teave