9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijät: Hugues Bayet, Evelyn Regner

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 510kWORD 91k
Oikeudellinen huomautus