9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
NACRT IZVJEŠĆA
o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelji: Hugues Bayet, Evelyn Regner

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 677kWORD 83k
Pravna napomena