9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo
(COM(2016) 0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Teisės reikalų komitetas
Pranešėjai: Hugues Bayet, Evelyn Regner

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 743kWORD 82k
Teisinis pranešimas