9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Juridiskā komiteja
Referent: Hugues Bayet, Evelyn Regner

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 756kWORD 83k
Juridisks paziņojums