9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Rapporteurs: Hugues Bayet, Evelyn Regner

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 704kWORD 83k
Avviż legali