9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie juridische zaken
Rapporteurs: Hugues Bayet, Evelyn Regner

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 524kWORD 91k
Juridische mededeling