9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja Prawna
Sprawozdawcy: Hugues Bayet, Evelyn Regner

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 755kWORD 86k
Informacja prawna