9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia pentru afaceri juridice
Raportori: Hugues Bayet, Evelyn Regner

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 684kWORD 94k
Notă juridică