9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Hugues Bayet, Evelyn Regner

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 518kWORD 91k
Rättsligt meddelande