17.12.2018
CJ36_AM(2018)632153
ИЗМЕНЕНИЯ
124 - 385
Проект на доклад
Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен
(PE630.512v01-00)
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
Предложение за регламент
(COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1592kWORD 172k
Правна информация