17.12.2018
CJ36_AM(2018)632153
PAKEITIMAI
124 - 385
Pranešimo projektas
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
(PE630.512v01-00)
Sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimas
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1449kWORD 158k
Teisinis pranešimas