17.12.2018
CJ36_AM(2018)632153
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
124 - 385
Návrh správy
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
(PE630.512v01-00)
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
Návrh nariadenia
(COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1587kWORD 157k
Právne oznámenie