17.12.2018
CJ36_AM(2018)632154
AMENDAMENTELE
386 - 662
Proiect de raport
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
(PE630.512v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile
Propunere de regulament
(COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1405kWORD 134k
Notă juridică