PDF 184kWORD 268k

 

Hospodářský a měnový výbor

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

CJ36(2019)0311_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Společná schůze výborů (článek 55)

Pondělí 11. března 2019, 19:30–20:00

Štrasburk

Místnost: Winston Churchill (100)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         6. prosince 2018 PV – PE632.994v01-00

         22. ledna 2019 PV – PE634.543v01-00

*** Elektronické hlasování ***

4. Vytvoření rámce s cílem usnadnit udržitelné investování

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Zpravodajové:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON, ENVI

 

 

Stanoviska:

 

BUDG –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

ITRE –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

IMCO –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         přijetí návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. prosince 2018, 17:00

*** Konec elektronického hlasování ***

5. Různé

Poslední aktualizace: 11. března 2019Právní upozornění