PDF 172kWORD 268k

 

Majandus- ja rahanduskomisjon

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

 

CJ36(2019)0311_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Komisjonide ühismenetlus (artikkel 55)

Esmaspäev, 11. märts 2019 kell 19.30–20.00

Strasbourg

Ruum: Winston Churchill (100)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         6. detsember 2018 PV – PE632.994v01-00

         22. jaanuar 2019 PV – PE634.543v01-00

*** Elektrooniline hääletus ***

4. Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Raportöörid:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Vastutav:

 

ECON, ENVI

 

 

Arvamused:

 

BUDG –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

ITRE –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

IMCO –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 12. detsember 2018 kell 17.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

5. Muud küsimused

Viimane päevakajastamine: 11. märts 2019Õigusalane teave