PDF 179kWORD 981k

 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

 

CJ36(2019)0311_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Postupak u zajedničkom odboru (članak 55.)

ponedjeljak 11. ožujka 2019., 19:30 – 20:00

Strasbourg

Dvorana: Winston Churchill (100)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         6. prosinca 2018. PV – PE632.994v01-00

         22. siječnja 2019. PV – PE634.543v01-00

*** Elektroničko glasovanje ***

4. Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Izvjestitelji:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON, ENVI

 

 

Mišljenja:

 

BUDG –

Odluka: nema mišljenja

 

 

ITRE –

Odluka: nema mišljenja

 

 

IMCO –

Odluka: nema mišljenja

 

 

         Usvajanje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 12. prosinca 2018., 17:00

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

5. Razno

Posljednje ažuriranje: 11. ožujka 2019.Pravna napomena