PDF 187kWORD 268k

 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

 

CJ36(2019)0311_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa konġunta tal-kumitati (Artikolu 55)

It-Tnejn 11 ta' Marzu 2019, 19.30 – 20.00

Strasburgu

Sala: Winston Churchill (100)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         is-6 ta' Diċembru 2018 PV – PE632.994v01-00

         it-22 ta' Jannar 2019 PV – PE634.543v01-00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

4. It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Rapporteurs:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Responsabbli:

 

ECON, ENVI

 

 

Opinjonijiet:

 

BUDG –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

ITRE –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

IMCO –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-12 ta' Diċembru 2018, 17.00

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

5. Kwistjonijiet varji

Aġġornata l-aħħar: 11 ta' Marzu 2019Avviż legali