PDF 174kWORD 268k

 

Commissie economische en monetaire zaken

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 

CJ36(2019)0311_1

ONTWERPAGENDA

Gezamenlijke commissieprocedure (art. 55)

Maandag 11 maart 2019, 19.30 - 20.00 uur

Straatsburg

Zaal: Winston Churchill (100)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         6 december 2018 PV – PE632.994v01-00

         22 januari 2019 PV – PE634.543v01-00

*** Elektronische stemming ***

4. Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Rapporteurs:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Bevoegd:

 

ECON, ENVI

 

 

Adviezen:

 

BUDG –

Besluit: geen advies

 

 

ITRE –

Besluit: geen advies

 

 

IMCO –

Besluit: geen advies

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 12 december 2018, 17.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

5. Rondvraag

Laatst bijgewerkt op: 7 maart 2019Juridische mededeling