PDF 177kWORD 985k

 

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 

CJ36(2019)0311_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Procedura reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55)

Luni, 11 martie 2019, 19.30 - 20.00

Strasbourg

Sala: Winston Churchill (100)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         6 decembrie 2018 PV – PE632.994v01-00

         22 ianuarie 2019 PV – PE634.543v01-00

*** Votare electronică ***

4. Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Raportori:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Comisie competentă:

 

ECON, ENVI

 

 

Avize:

 

BUDG –

Decizie: fără aviz

 

 

ITRE –

Decizie: fără aviz

 

 

IMCO –

Decizie: fără aviz

 

 

         Adoptarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 12 decembrie 2018, 17.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

5. Chestiuni diverse

Ultima actualizare: 11 martie 2019Notă juridică