PDF 170kWORD 981k

 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

 

CJ36(2019)0311_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Skupna seja odborov (člen 55)

v ponedeljek, 11. marca 2019, od 19.30 do 20.00

Strasbourg

Sejna soba: Winston Churchill (100)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         6. decembra 2018 PV – PE632.994v01-00

         22. januarja 2019 PV – PE634.543v01-00

*** Elektronsko glasovanje ***

4. Vzpostavitev okvira za omogočanje trajnostnih naložb

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Poročevalca:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON, ENVI

 

 

Mnenje:

 

BUDG –

Sklep: brez mnenja

 

 

ITRE –

Sklep: brez mnenja

 

 

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

         Sprejetje osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 12. december 2018 ob 17.00

*** Konec elektronskega glasovanja ***

5. Razno

Zadnja posodobitev: 11. marec 2019Pravno obvestilo