PDF 175kWORD 268k

 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 

CJ36(2019)0311_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Gemensamt utskottsförfarande (art. 55)

Måndagen den 11 mars 2019 kl. 19.30–20.00

Strasbourg

Lokal: Winston Churchill (100)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         6 december 2018 PV – PE632.994v01-00

         22 januari 2019 PV – PE634.543v01-00

*** Elektronisk omröstning ***

4. Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar

CJ36/8/14970

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Föredragande:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

PR – PE630.512v01-00
AM – PE632.153v01-00
AM – PE632.154v01-00

Ansv. utsk.:

 

ECON, ENVI

 

 

Rådg. utsk.:

 

BUDG –

Beslut: inget yttrande

 

 

ITRE –

Beslut: inget yttrande

 

 

IMCO –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 december 2018 kl. 17.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

5. Övriga frågor

Senaste uppdatering: 8 mars 2019Rättsligt meddelande