PDF 146kWORD 967k

 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

 

CJ36(2019)1021_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Bendra komitetų procedūra (58 straipsnis)

2019 m. spalio 21 d., pirmadienis, 19.30–19.45 val.

Strasbūras

Salė: Louise Weiss (N1.4)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Sistema tvariam finansavimui palengvinti

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Pranešėjai:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ECON

ENVI

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

3. Kiti klausimai

Atnaujinta: 2019 m. spalio 15 d.Teisinis pranešimas