Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 182kWORD 264k

 

Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 

CJ36(2020)0123_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Postup spoločných výborov (článok 58)

štvrtok 23. januára 2020 od 9.00 do 9.15 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         21. októbra 2019 PV – PE642.974v01-00

*** Hlasovanie ***

4. Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 – C8-0207/2018

 

Spravodajcovia:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

ECON, ENVI

 

 

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

*** Koniec hlasovania ***

5. Rôzne otázky

Posledná úprava: 16. januára 2020Právne oznámenie