16.11.2018
CJ36_PR(2018)630512
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile
(COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportori: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 378kWORD 96k
Notă juridică