4.12.2015
CONT_AD(2015)560864
LAUSUNTO
talousarvion valvontavaliokunnalta
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle
EU:n toimielinten avoimuudesta, vastuuvelvollisuudesta ja lahjomattomuudesta
(2015/2041(INI))
Valmistelija: Tamás Deutsch

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 183kWORD 187k
Oikeudellinen huomautus